Korte, nære filmer

av admin den

Det er hva vi bren­ner for. Sam­men med deg fin­ner vi akku­rat den his­to­rien som skal for­tel­les, og på hvil­ken måte. Det kan være din egen his­to­rie, kan­skje om hvor­for du endte opp akku­rat der i livet, eller det kan være for­tel­lin­gen om hjem­bygda di. 

Ofte får vi bygda selv til å for­telle. Da invi­te­rer vi dem på work­shops i digi­tal his­to­rie­for­tel­ling og lager fil­mer sam­men. Om du har noe å si, kan en liten film ofte være det beste.
Vil du at vi skal hjelpe deg, så ring, eller send en mail, så tar vi det derfra.

Nyt dagen!

Vi til­byr:

X